top of page
Leistungen und Kosten.png

DE | PL

Usługi i koszty

Państwowe kasy chorych nie pokrywają kosztów terapii. Proszę poinformować się zawczasu, czy koszty pokryje Twoja prywatna kasa chorych lub biuro subwencyjne. Odmowa lub tylko częściowa akceptacja zwrotu kosztów przez kasę chorych i biuro subwencyjne NIE MA wpływu na uzgodnioną opłatę.

  • Wstępna konsultacja: 40,00 EUR

  • 60 minutowa sesja terapeutyczna: 80,00 EUR

Hipnoza
Relaks, Redukcja wagi lub Rzucenie palenia

  • Wstępna konsultacja: 40,00 EUR

  • 3 sesje terapeutyczne po 90 minut: 210,00 EUR

  • Wstępna konsultacja: 40,00 EUR

  • 2x 60 minutowa sesja terapeutyczna: każda 80,00 EUR

  • 90 minutowa sesja terapeutyczna: 120,00 EUR

  • Wstępna konsultacja: 40,00 EUR

  • Kompletny pakiet 8 godzin: 660.00 EUR

bottom of page