Privatpraxis für Psychotherapie und Hypnose in Dortmund

Christoph Mroczek - Heilpraktiker für Psychotherapie


D   |   PL

Impressum

Osoba kontaktowa

Christoph Mroczek

Naturopata  prowadzący psychoterapię [zgodnie z ustawą o wykonywaniu zawodu medycznego bez powołania (Heilpraktikergesetz)], Zezwolenie: Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung vom 15.01.2014

Członek w Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e. V. (VFP)

Organ nadzorczy

Wydział Zdrowia Miasta Dortmund

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

Istnieje ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej dla naturopatów z Ubezpieczalni Continentale.

Numer identyfikacji podatkowej: 5314/5053/2592

Zwolniony z podatku VAT za świadczenie usług psychoterapeutycznych zgodnie z § 4 Nr. 14 UStG

Odpowiedzialność za treść

Zawartość tej strony została sporządzona z najwyższą starannością. Jednak nie możemy przejąć odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Zgodnie z ogólnym prawem jesteśmy jako dostawca usług odpowiedzialni na tych stronach zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawie o mediach elektronicznych (TMG) za własne treści. Jako usługodawca zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Wskazówka

Ze względów prawnych należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że przedstawione tutaj metody leczenia są zabiegami leczniczymi niekoniecznie uznawanymi za metodę medycyny konwencjonalnej. Wszystkie wypowiedzi o właściwościach i efektach oraz wskazania do przedstawionych metod terapii opierają się na wiedzy i doświadczeniu autora w odpowiednim kierunku terapii. Wymienione usługi oraz informacje o konkretnych zabiegach terapeutycznych na tej stronie nie powinny sprawiać wrażenia, że ​​są one oparte na obietnicy uzdrowienia. Nie można też wywodzić ze stwierdzeń, że złagodzenie lub poprawa stanu chorobowego jest gwarantowana lub obiecana.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te obce treści. Za zawartość stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze oferent lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie ich połączenia. W tym czasie nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą linki, jest bez uzasadnienia lub bez konkretnych dowodów naruszenia prawa tylko miarę możliwe. Jeśli dowiemy się o jednak o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Stworzone przez operatora zawartości i treści na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Artykuły osób trzecich są jako takie oznaczone. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez https://www.vistaprint.de/ lub autora i podlegają również niemieckiemu prawu autorskiemu. Korzystanie z plików i kopii jest dozwolone tylko za pisemną zgodą. Operatorzy strony starają się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób lub korzystać z zawartości własnych i nieobjętych licencją.

Ochrona danych osobowych

O ile dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, odbywa się to, o ile to możliwe, zawsze dobrowolnie. Korzystanie z ofert i usług jest w miarę możliwości zawsze możliwe bez podawania danych osobowych. Przeczytaj również naszą szczegółową deklarację o ochronie danych. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, o które nie prosiliśmy wyraźnie. Operatorzy stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, n.p. takich jak wiadomości spamowe.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Heilpraktiker (Psychotherapie) Christoph Mroczek - Am Schallacker 2a - 44263 Dortmund

Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych jest w NRW:

Helga Block - Kavalleriestr. 4 - 40213 Düsseldorf - Telefon: 0211/38424-0 - Fax: 0211/38424-10 - E-Mail: [email protected]

Rozporządzenie (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (http://eur-lex.europa.eu/) - tzw. Rozporządzenie ODR. Platforma UE do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Źródło

Disclaimer von Sören Siebert – Anwalt Internet, http://www.e-recht24.de/muster-disclaimer.htm

Odpowiedzialny za koncepcję, układ i programowanie

Christoph Mroczek mit Unterstützung von:

Vistaprint B.V.

Hudsonweg 8, 5928 LW Venlo

Niederlande

Tel: +31 (0)77-8507700

Fax: +31 (0)77-8507708