Psychotherapie Dortmund Psychotherapie Dortmund
top of page

DE | PL

Ochrona Danych Osobowych

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów prawa o ich ochronie. Dane osobowe są zbierane na tej stronie tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie konieczne, a mianowicie w plikach dziennika serwera u naszego oferenta. W żadnym wypadku zebrane dane nie będą sprzedawane ani przekazywane z innych powodów osobom trzecim. Poniższa deklaracja zawiera przegląd tego, w jaki sposób gwarantujemy tę ochronę i jakiego rodzaju dane są gromadzone w jakim celu.

Podstawy

Naturopaci podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy, to znaczy żadne informacje o klientach nie mogą być przekazywane nieuprawnionym osobom trzecim. Gdyby miało być przydatne np. aby porozmawiać z lekarzem rodzinnym na temat leczenia lub podać dane do ubezpieczenia zdrowotnego w celu zwrotu kosztów, będzie to możliwe tylko po uprzedniej konsultacji z klientem. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony [Christoph Mroczek - Am Schallacker 2a - 44263 Dortmund]. Definicje użytych terminów (np. „Dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 RODO. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy strony internetowej www.christoph-mroczek-psychotherapie.de, która odpowiada za zawartość tej strony. Zaznaczono odniesienia do treści zewnętrznych (patrz poniżej).

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Heilpraktiker (Psychotherapie) Christoph Mroczek - Am Schallacker 2a - 44263 Dortmund

W NRW osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych jest:

Bettina Gayk - Kavalleriestr. 4 - 40213 Düsseldorf - Telefon: +49 (0)211/38424-0 - Fax: +49 (0)211/38424-999 - E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Rozporządzenie (EU) Nr. 524/2013 na temat internetowego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich

(http://eur-lex.europa.eu/) – tzw. ODR-Rozporządzenie.

Platforma UE do pozasądowego rozwiązywania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Przetwarzanie danych na tej stronie

Nasz oferent, u którego hostowana jest nasza strona internetowa, automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika przesyła na serwer. To są:

  • typ / wersja przeglądarki

  • używany system operacyjny

  • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona)

  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)

  • czas zapytania serwera

Nie możemy przypisać tych danych konkretnym osobom. Dane te nie są łączone z innymi źródłami i są usuwane po analizie statystycznej.

Cookies

Cookies po prostu służą do tego, aby strony internetowe były bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności przez sklepy internetowe lub bankowość internetową. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na komputerze i nie zawierają wirusów. Tak zwane sesyjne pliki cookie są używane w kilku miejscach na naszej stronie internetowej. Po wizycie są one automatycznie usuwane. Na stronie internetowej zintegrowaliśmy przycisk „Teilen" (Udostępnij) dla sieci społecznościowych (Facebook, Twitter itp.), który umożliwia użytkownikom udostępnianie treści znajomym. Ci tak zwani dostawcy zewnętrzni mogą ustawiać pliki cookie, gdy użytkownik jest zalogowany na ich stronach i odwiedza naszą stronę internetową. Nie mamy wpływu na ustawienia plików cookies na tych stronach. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nie z plików cookie i sposobów radzenia sobie z nimi, proszę odwiedzić wtedy strony tych oferentów.

Linki

Serwis zawiera linki do innych stron internetowych. Do wszystkich tych linków odnosi się: Oświadczamy wyraźnie, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści na wszystkich połączonych stronach na tej tej stronie internetowej i nie przyjmujemy tych treści jako własnych. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków wyświetlanych na tej stronie oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą widoczne banery, przyciski i linki.

Formularz kontaktowy

Wysłane nam za pomocą naszego Formularza Kontaktowego wiadomości, tzn. wszystkie podane informacje są dobrowolne. Jest tylko kilka zaznaczonych pól wejściowych, które należy koniecznie wypełnić, na przykład adres e-mail jako nadawcy formularza kontaktowego. Dane przekazane nam w ten sposób będą traktowane ze ścisłą poufnością i nie będą przekazywane osobom trzecim. Należy również zaznaczyć pole, aby potwierdzić zapoznanie się z naszą ochroną danych i zgadzasz się z tą procedurą. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail są przesyłane w internecie bez ochrony. Pod tym względem nie można wykluczyć z technicznego punktu widzenia, że ​​„kryminalni eksperci IT” czytają e-maile osób trzecich. Dane z formularza kontaktowego zostaną przesłane do nas jako e-mail i tym samym zapisane jako takie w naszym kliencie pocztowym. Własny adres e-mail użytkownika będzie używany przez nas wyłącznie do udzielania odpowiedzi lub innym sposobem kontaktu z nadawcą. Adres e-mail może następnie zostać zapisany w książce adresowej poczty e-mail, ale nie może być przekazywany osobom trzecim.

Prawo do udzielania informacji

Ogólnie egzystuje prawo do uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przechowywania. Chętnie chcielibyśmy przekazać informacje o przechowywanych przez nas danych osobowych. Jednak nie wiemy więcej niż sam użytkownik. Niemniej jednak w ramach ustawowego prawa do informacji staramy się, by je jak najlepiej wypełnić. Jeśli więc istnieją jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

bottom of page