Psychotherapie Dortmund Psychotherapie Dortmund
top of page
Christoph Mroczek

DE | PL

O mnie

W kontaktach z klientami kieruję się słowami Carla Rogersa:

"Nikt nie wie lepiej, co jest dla niego dobre i niezbędne, niż sam dotknięty. Nie możemy więc uczyć siebie nawzajem tego, co jest korzystne dla naszego rozwoju i pomocne w rozwiązywaniu naszych problemów. Nie za pomocą technik, choćby najbardziej wyrafinowanych. Możemy jednak wspierać się wzajemnie w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania."

Rocznik 1972, miejsce urodzenia Mysłowice / Polska

W Niemczech od 1988 roku, w związku małżeńskim

do 2001 

Przełożony personelu pielęgniarskiego oddziału kardiologicznego w Klinikum Niederberg w Velbercie

do 2005 

Instruktor d.s. jakości procesów w Kliniken St. Antonius w Wuppertalu

do 2011 

Pełnomocnik d.s. jakości w ochronie zdrowia w Klinikverbund St. Antonius und St. Josef w Wuppertalu

do 2013 

Pielęgniarz w Blindenwerk Westfalen w Hagen

do 2014 

Pielęgniarz w oddziale psychiatrycznym w Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

do 2015 

Naturopata w zakresie psychoterapii w gabinecie grupy współpracujących w Dortmundzie Kirchhörde

od 2015 

Naturopata w zakresie psychoterapii w gabinecie prywatnym w Dortmundzie Hörde

od 2017 

Praca wolontariacka (opieka nad umierającym) przy Malteser Hospizdienste w Dortmundzie

od 2018 

Praca wolontariacka (towarzyszenie podczas żałoby) przy Malteser Hospizdienste w Dortmundzie

Kwalifikacja zawodowa

Naturopata w zakresie psychoterapii, doradca psychologiczny, terapeuta hipnozy, doradca przed MPU, towarzyszenie osobie umierającej, towarzy-szenie podczas żałoby, pełnomocnik d.s. jakości w opiece zdrowotnej, pielęgniarz

Dalsza regularna edukacja i dokształcanie zawodowe (wybrane fragmenty)

 • Doradca psychologiczny

 • Różne kursy dokształcające na temat "komunikacji", w tym m.in:

- Rozmowa skoncentrowana na osobie

- Porozumienie bez przemocy

 • Hipnoza i techniki hipnozy (zaawansowane)

 • Hipnoza medyczna obejmująca:

- Hipnoterapia lęków i fobii

- Terapia bólu i analgezja z wykorzystaniem hipnozy

- Terapia traumy z wykorzystaniem hipnozy

 • Terapia akceptacji i zaangażowania

 • Medytacja

 • Doradca przed MPU (badanie medyczno psychologiczne)

 • Towarzyszenie osobie umierającej

 • Towarzyszenie osobie podczas żałoby

 • Audytor wewnętrzny i pełnomocnik ds. jakości w placówkach ochrony zdrowia

 • Studium Nauk Politycznych i Administracyjnych

 • Systematyczne studium buddyzmu

bottom of page